[MBTI] อันดับประเภทที่ไม่ชอบง่ายและเหตุผล! คำอธิบายอย่างละเอียดถึง 16 ประเภท

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI: จัดอันดับประเภทที่ไม่ชอบง่าย

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแบ่งบุคลิกภาพของผู้คนออกเป็น 16 ประเภทบุคลิกภาพในบทความนี้ เราจะมาแนะนำการจัดอันดับว่าแต่ละประเภทไม่ชอบได้ง่ายเพียงใดอย่างไรก็ตาม การจัดอันดับนี้อิงจากแนวโน้มทั่วไปและอาจไม่มีผลกับทุกคนเราจะอธิบายรายละเอียดคุณลักษณะของแต่ละประเภทและเหตุผลเบื้องหลัง

อันดับที่ 1 ประเภทสถาปนิก (INTJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

เป็นคนเอาแต่ใจมากเกินไปและไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

INTJ เป็นนักทฤษฎี เป็นอิสระ และมั่นใจในความคิดเห็นของตนอย่างไรก็ตาม ความมั่นใจนั้นบางครั้งอาจนำไปสู่การไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นพวกเขาเชื่อในความจริงของความคิดของพวกเขาและมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งเมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสถาปนิก (INTJ)
รายชื่อบุคคลประเภทสถาปนิกชื่อดัง (INTJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทสถาปนิก (INTJ)

อันดับที่ 2: ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

ทัศนคติที่กดดันและครอบงำมากเกินไปจะขับไล่ผู้อื่นออกไป

ENTJ มีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและเก่งในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งนั้นสามารถกดดันผู้อื่นได้ในบางครั้งบางครั้งพวกเขาผลักดันสิ่งต่าง ๆ หนักเกินไปและไม่สนใจผู้คนรอบข้าง

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้บังคับการ (ENTJ)
รายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)

อันดับที่ 3: ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

การหมกมุ่นอยู่กับโลกในหัวของฉันมากเกินไป ฉันพบว่ามันยากที่จะสื่อสารกับผู้อื่น

INTP นั้นเก่งเรื่องเก็บตัวและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงสื่อสารกับผู้อื่นไม่เก่งพวกเขาชอบที่จะหมกมุ่นอยู่กับโลกของตัวเองและพบว่ามันน่ารำคาญที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักตรรกศาสตร์ (INTP)
รายชื่อนักตรรกวิทยาที่มีชื่อเสียง (INTP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับนักตรรกศาสตร์ (INTP)

อันดับที่ 4 ประเภทนักโต้วาที (ENTP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

ฉันชอบโต้เถียงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดได้

ENTP มีความอยากรู้อยากเห็นทางสติปัญญาและชอบโต้แย้งแต่เพราะความอยากรู้อยากเห็นนั้น การชอบโต้เถียงกับผู้อื่นมากเกินไปอาจสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ได้พวกเขามักจะหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความรู้และความคิดใหม่ ๆ และบางครั้งก็ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้อภิปราย (ENTP)
รายชื่อบุคคลประเภทนักโต้วาทีที่มีชื่อเสียง (ENTP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทนักโต้วาที (ENTP)

อันดับที่ 5 ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

การเข้มงวดและเด็ดขาดเกินไปอาจกดดันผู้อื่นได้

ประเภท ESTJ ทำตามกฎและองค์กรได้ดี และมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสมแต่ความเข้มงวดนั้นสามารถกดดันผู้อื่นได้เนื่องจากพวกเขามีค่านิยมที่แข็งแกร่ง พวกเขาจึงมักจะยึดถือมาตรฐานเดียวกัน

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้บริหาร (ESTJ)
รายชื่อผู้บริหาร (ESTJ) ดาราดัง
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทผู้บริหาร (ESTJ)

อันดับที่ 6: ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

พวกเขามีอุดมคติสูงและต้องการมาตรฐานเดียวกันจากผู้อื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดได้

ISTJ มีความรับผิดชอบสูงและมีมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับตนเองและผู้อื่นจึงทำให้คนรอบข้างเครียดได้พวกเขาคิดว่าการปฏิบัติตามอุดมคติของตนเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นพวกเขาจึงอาจรู้สึกหงุดหงิดเมื่อรู้สึกว่าคนอื่นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของตน

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้ดูแลระบบ (ISTJ)
รายชื่อคนดังประเภทผู้จัดการ (ISTJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทหัวหน้างาน (ISTJ)

อันดับที่ 7 ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

ฉันมักจะอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่นมากเกินไป และบางครั้งก็เข้าไปพัวพันมากเกินไป

ประเภท ESFJ นั้นไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างได้ดีอย่างไรก็ตาม ความกังวลที่มากเกินไปนั้นบางครั้งอาจกลายเป็นการรบกวนที่มากเกินไปเนื่องจากพวกเขาคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาจึงอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคนอื่นมากเกินไป

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)
รายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภทกงสุล (ESFJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)

อันดับที่ 8: ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

การเสียสละตนเองนั้นยิ่งใหญ่เกินไปและอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกเหมือนเป็นภาระได้

ประเภท ISFJ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีและเต็มใจเสียสละตนเองอย่างไรก็ตาม หากเสียสละมากเกินไปอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกเป็นภาระได้พวกเขาพบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความต้องการของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นพวกเขาจึงอาจเปลี่ยนความรับผิดชอบไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)
รายชื่อประเภทกองหลังชื่อดัง (ISFJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)

อันดับที่ 9 ประเภทตัวเอก (ENFJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

บางครั้งฉันพยายามเข้าใจผู้อื่นมากจนบังคับความคิดเห็นของตัวเองกับพวกเขา

ประเภท ENFJ มีความสามารถอย่างมากในการเอาใจใส่ความรู้สึกและคุณค่าของผู้อื่นและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเห็นอกเห็นใจของพวกเขา บางครั้งพวกเขาจึงกำหนดความคิดเห็นของตนเองเนื่องจากพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะเข้าใจผู้อื่นจนพวกเขาเชื่อว่าความคิดของตนเองนั้นถูกต้อง พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งเมื่อพวกเขาไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทฮีโร่ (ENFJ)
รายชื่อผู้มีชื่อเสียงประเภทฮีโร่ (ENFJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทฮีโร่ (ENFJ)

อันดับที่ 10: ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

ฉันคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไป และมักจะผิดหวัง

INFJs เป็นนักอุดมคติและมีความคาดหวังสูงจากผู้อื่นอย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเหล่านั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง และคนรอบข้างมักจะผิดหวังพวกเขาอ่อนไหวต่อความล้มเหลวของผู้อื่นในการปฏิบัติตามความคาดหวังซึ่งทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์ได้ง่าย

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)
รายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)

อันดับที่ 11 ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

การมีพลังมากเกินไปอาจทำให้คนอื่นรู้สึกเหนื่อยได้

ประเภท ENFP มีความกระตือรือร้นและสร้างความบันเทิงให้กับผู้อื่นได้ดีแต่ถ้าแรงเกินไปอาจทำให้คนรอบข้างเหนื่อยได้เนื่องจากพวกเขาคิดว่าการไล่ตามสิ่งที่พวกเขาต้องการทำเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาจึงไม่แยแสกับสิ่งที่คนอื่นตามไม่ทัน

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทนักเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ (ENFP)
รายชื่อนักประชาสัมพันธ์ประเภทนักประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียง (ENFP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภทนักเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ (ENFP)

อันดับที่ 12: ประเภทผู้ไกล่เกลี่ย (INFP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

มีความไวสูงและเกิดการเสียดสีกับผู้อื่นได้ง่าย

INFP มีความอ่อนไหวสูงและเข้าใจความรู้สึกและคุณค่าของผู้อื่นได้ง่ายอย่างไรก็ตาม ความอ่อนไหวของพวกเขาทำให้พวกเขาขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่ายเนื่องจากพวกเขาให้คุณค่ากับอารมณ์ของตนเอง พวกเขาจึงอ่อนไหวต่อผู้อื่นที่ไม่เข้าใจอารมณ์ของพวกเขา ซึ่งทำให้พวกเขาเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทตัวกลาง (INFP)
รายชื่อบุคคลประเภทคนไกล่เกลี่ยที่มีชื่อเสียง (INFP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทตัวกลาง (INFP)

อันดับที่ 13 ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

เนื่องจากพวกเขากระตือรือร้นเกินไป พวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับผู้อื่นและก่อให้เกิดปัญหา

ประเภท ESTP มีความกระตือรือร้นและชอบผจญภัยอย่างไรก็ตามเนื่องจากความสามารถในการดำเนินการบางครั้งพวกเขาจึงเกี่ยวข้องกับผู้อื่นและสร้างปัญหาเนื่องจากพวกเขาคิดว่าการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาอาจเพิกเฉยต่อความคิดเห็นที่ระมัดระวังของคนรอบข้าง

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
รายชื่อคนดังประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)

อันดับที่ 14: ประเภทปรมาจารย์ (ISTP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถสูงในการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันที แต่พวกเขาไม่เข้าใจอารมณ์ได้ดีและอาจรู้สึกเหินห่างจากผู้อื่น

ISTP ใช้งานได้จริง ยืดหยุ่น และสามารถดำเนินการตามสถานการณ์ได้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความยืดหยุ่นของพวกเขา พวกเขามีปัญหาในการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและอาจรู้สึกห่างเหินในความสัมพันธ์ของพวกเขาพวกเขาชอบที่จะหมกมุ่นอยู่กับโลกของตัวเองและพบว่ามันน่ารำคาญที่จะแบ่งปันความรู้สึกกับผู้อื่น

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทมาสเตอร์ (ISTP)
รายชื่อบุคคลประเภทปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียง (ISTP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทหลัก (ISTP)

อันดับที่ 15 ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

ผู้ให้ความบันเทิงที่สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานแต่อาจสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ยาก

ESFP นั้นสดใส เข้ากับคนง่าย และให้ความบันเทิงแก่ผู้อื่นได้ดีอย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมชาติของพวกเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ จึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งพวกเขาเก่งเรื่องความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยและสื่อสารกับคนอื่นไม่เก่ง

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
รายชื่อดาราประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)

อันดับที่ 16 ประเภทนักผจญภัย (ISFP)

ที่มาของภาพ: https://www.16personalities.com/

แม้ว่าเขาจะมีบุคลิกที่ใจดี แต่เขาก็ไม่กล้าแสดงออกและบางครั้งก็ถูกละเลยในความสัมพันธ์

ISFP มีบุคลิกที่อ่อนโยนและให้ความสำคัญกับความสามัคคีกับผู้อื่นอย่างไรก็ตาม เนื่องจากความใจดีของพวกเขา พวกเขาจึงอ่อนแอในการยืนยันตนเองและบางครั้งถูกเพิกเฉยในความสัมพันธ์เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการรบกวนผู้อื่น พวกเขามักจะเก็บกดความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งอาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์

▼คลิกที่นี่หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทนักผจญภัย (ISFP)
รายชื่อบุคคลประเภทนักผจญภัยที่มีชื่อเสียง (ISFP)
คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับประเภทนักผจญภัย (ISFP)

まとめ

โปรดทราบว่าการจัดอันดับนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและข้อมูลทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคลิกและสถานการณ์ของแต่ละคนนอกจากนี้ การจัดอันดับนี้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งหมด

ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความซับซ้อนและหลากหลายสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจไม่เพียงแต่ประเภทบุคลิกภาพของคุณเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเภทบุคลิกภาพของผู้อื่นด้วย และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของมนุษย์การทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของคุณเองและของผู้อื่นและหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

สรุปดาราและไอดอลเกาหลีแบ่งตามประเภท MBTI

รายชื่อดารา MBTI 16 คน เรียงตามบุคลิกภาพ
ประเภทตัวเอก (ENFJ)ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)
ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)ประเภทนักโต้วาที (ENTP)
ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)ประเภทตัวกลาง (INFP)
ประเภทสถาปนิก (INTJ)ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)
ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)ประเภทนักผจญภัย (ISFP)
ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)ประเภทหลัก (ISTP)

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภท MBTI

คำแนะนำฉบับสมบูรณ์โดยผลการวินิจฉัย MBTI
ประเภทตัวเอก (ENFJ)ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)
ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)ประเภทนักโต้วาที (ENTP)
ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)ประเภทตัวกลาง (INFP)
ประเภทสถาปนิก (INTJ)ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)
ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)ประเภทนักผจญภัย (ISFP)
ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)ประเภทหลัก (ISTP)

การวินิจฉัย MBTI | รายการความเข้ากันได้ตามบุคลิกภาพ 16 ประเภท

เข้ากันได้กับบุคลิกภาพ 16 ประเภทของ MBTI
ประเภทตัวเอก (ENFJ)ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)
ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)ประเภทนักโต้วาที (ENTP)
ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)ประเภทตัวกลาง (INFP)
ประเภทสถาปนิก (INTJ)ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)
ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)ประเภทนักผจญภัย (ISFP)
ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)ประเภทหลัก (ISTP)

การวินิจฉัย MBTI | แนะนำการจัดอันดับบุคลิกภาพ 16 ประเภท

การจัดอันดับบุคลิกภาพทั้ง 16 ประการของ MBTI
อันดับบุคลิกภาพไม่ดีมีการจัดอันดับบุคลิกภาพที่ดี
จัดอันดับสิ่งที่น่ากลัวเวลาโกรธความยากในการจัดอันดับการครองชีพ
อันดับสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดอันดับโรคจิต
อันดับความแข็งแกร่งทางจิตอันดับคนเหงา
การจัดอันดับตามธรรมชาติอันดับที่ไม่สามารถอ่านบรรยากาศได้
การจัดอันดับทักษะการสื่อสารการจัดอันดับที่เข้มแข็งเอาแต่ใจ
การจัดอันดับบุคลิกภาพที่น่าสนใจอันดับความนิยม

[คุ้มค่าเงิน] ทดลองใช้ฟรี

*เนื้อหานี้มีโปรโมชั่น*

เราได้คัดสรรบริการที่เป็นประโยชน์อย่างรอบคอบ เช่น โรงเรียนออนไลน์ฟรี การวินิจฉัยการแต่งงานฟรี และความช่วยเหลือในการเกษียณอายุ ซึ่งคุณจะพลาดหากไม่ได้ใช้

เรียนรู้จากวิศวกรที่กระตือรือร้นในราคา 0 เยน [Tech School Online]

นี่คือโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมที่คุณสามารถเรียนการเขียนโปรแกรมได้ฟรี (0 เยน)หลักสูตรและค่าเล่าเรียนทั้งหมดฟรี และหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ (ทางไกล)
*คุณสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น Java, HTML/CSS, SQL, Salesforce เป็นต้น

ตัวแทนการเกษียณอายุ Momuri | บริการตัวแทนการเกษียณอายุ

เราเป็นบริการตัวแทนการเกษียณอายุที่ช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อขอรับบริการตัวแทนการเกษียณอายุที่อธิบายข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น ชื่อทนายความที่กำกับดูแล สหภาพแรงงาน และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอื่นที่มีการบริหารจัดการเลอะเทอะไม่มี

Rapport Anchor | “การทดสอบความรู้สึกในการแต่งงาน” การวินิจฉัยออนไลน์ฟรี

เราจะวิเคราะห์คู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ จำลองคู่แต่งงานที่มีศักยภาพของคุณโดยป้อนคำถาม 25 ข้อและเงื่อนไขของคู่ของคุณ!

この記事を書いた人
性格MBTI

私たちは心理学と人間の心理に関する専門知識を有し、MBTI、エンジェルナンバー、夢占いなどの心理コンテンツを深く研究しています。サイトでは、これらのテーマに関する最新の研究と実践的な経験をもとに、皆様の自己理解と成長をサポートしています。信頼性の高い情報提供を重視し、皆様の心理的探求に役立つコンテンツを提供しています。ご質問やフィードバックはお気軽にお問い合わせください。

性格MBTIをフォローする
コラム(MBTI・性格診断・夢占い・その他)
性格MBTIをフォローする
性格MBTI
タイトルとURLをコピーしました