[MBTI] คำอธิบายอย่างละเอียดถึงความแตกต่างที่น่าประหลาดใจระหว่าง S และ N!

คุณสมบัติของ S (การตรวจจับ)

คนประเภท S ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงพวกเขาเก่งในการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เคารพประเพณีและประเพณี และเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต

รายการประเภท MBTI ที่เป็นของประเภท S

ประเภทของ MBTI说明
ไอเอสเจประเภทผู้จัดการ
ไอเอสเอฟเจประเภทกองหลัง
สสวทประเภทหลัก
ISFPเพิ่มเติมประเภทนักผจญภัย
IS Pประเภทผู้ประกอบการ
สพปประเภทคนบันเทิง
เอสเจประเภทผู้บริหาร
อีเอสเอฟเจประเภทกงสุล

คุณสมบัติของ N (สัญชาตญาณ)

คนประเภท N ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นนามธรรมและตัดสินใจตามสัญชาตญาณคุณเก่งในการมองภาพใหญ่และศักยภาพ ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และสนใจแนวคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในอนาคต

รายการประเภท MBTI ที่เป็นของประเภท N

ประเภทของ MBTI说明
INFJประเภทผู้เสนอ
INTJประเภทสถาปนิก
INFPsประเภทตัวกลาง
อินเตอร์ประเภทนักตรรกะ
เอ็นเอฟพีประเภทนักรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ก.ค.ศประเภทผู้อภิปราย
เอ็นเอฟเจประเภทตัวเอก
เอ็นทีเจประเภทผู้บัญชาการ
・ประเภท S มองเห็นรายละเอียดของต้นไม้ได้ดี แต่มองเห็นทั้งป่าได้ไม่ดี
・ประเภท N มองเห็นทั้งป่าได้ดี แต่ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดของต้นไม้แต่ละต้นได้

ความแตกต่างในการสื่อสารเนื่องจากความแตกต่างระหว่าง S และ N

รูปแบบการสื่อสารประเภท S และ N นั้นแตกต่างกันมากType S แบ่งปันข้อมูลเฉพาะและรายละเอียดในทางตรงกันข้าม,Type N แบ่งปันข้อมูลนามธรรมและแนวความคิดมีแนวโน้มว่าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้คนประเภทต่างๆ ได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องเข้าใจประเภทของบุคคลอื่น และใช้แนวทางที่เหมาะกับคุณลักษณะของพวกเขา

ความถนัดทางอาชีพโดยความแตกต่างระหว่าง S และ N

อาชีพที่เหมาะกับประเภท S ได้แก่ผู้จัดการ พนักงานขาย วิศวกรและอื่นๆในอาชีพเหล่านี้ การประมวลผลข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงมีการใช้ลักษณะของประเภท Sในทางกลับกัน อาชีพที่เหมาะกับประเภท N ได้แก่นักออกแบบ นักเขียน ที่ปรึกษาและอื่นๆความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณมีความสำคัญในอาชีพเหล่านี้ ดังนั้นลักษณะเฉพาะของประเภท N จึงถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ทำความเข้าใจประเภทของอีกฝ่ายและทำให้บทสนทนาราบรื่นขึ้น

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง S-type และ N-type ในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมาก การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดแก่คนประเภท S และข้อมูลเชิงนามธรรมและแนวคิดแก่คนประเภท N จะทำให้บทสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น

まとめ

ความแตกต่างระหว่าง MBTI S และ N คือวิธีการรับข้อมูล คนประเภท S นั้นเก่งในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและเป็นจริง ในขณะที่คนประเภท N นั้นเก่งในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นนามธรรมและหยั่งรู้เมื่อเข้าใจความแตกต่างนี้และพยายามสื่อสารตามประเภทของบุคคลอื่น คุณจะดำเนินความสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างราบรื่น

บทความนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจ MBTI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองและผู้อื่น เมื่อเข้าใจคุณลักษณะของ MBTI แต่ละประเภทและนำไปใช้ คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้

สรุปดาราและไอดอลเกาหลีแบ่งตามประเภท MBTI

รายชื่อดารา MBTI 16 คน เรียงตามบุคลิกภาพ
ประเภทตัวเอก (ENFJ)ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)
ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)ประเภทนักโต้วาที (ENTP)
ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)ประเภทตัวกลาง (INFP)
ประเภทสถาปนิก (INTJ)ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)
ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)ประเภทนักผจญภัย (ISFP)
ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)ประเภทหลัก (ISTP)

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภท MBTI

คำแนะนำฉบับสมบูรณ์โดยผลการวินิจฉัย MBTI
ประเภทตัวเอก (ENFJ)ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)
ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)ประเภทนักโต้วาที (ENTP)
ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)ประเภทตัวกลาง (INFP)
ประเภทสถาปนิก (INTJ)ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)
ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)ประเภทนักผจญภัย (ISFP)
ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)ประเภทหลัก (ISTP)

การวินิจฉัย MBTI | รายการความเข้ากันได้ตามบุคลิกภาพ 16 ประเภท

เข้ากันได้กับบุคลิกภาพ 16 ประเภทของ MBTI
ประเภทตัวเอก (ENFJ)ประเภทนักประชาสัมพันธ์ (ENFP)
ประเภทผู้บัญชาการ (ENTJ)ประเภทนักโต้วาที (ENTP)
ประเภทเจ้าหน้าที่กงสุล (ESFJ)ประเภทผู้ให้ความบันเทิง (ESFP)
ประเภทผู้บริหาร (ESTJ)ประเภทผู้ประกอบการ (ESTP)
ประเภทผู้สนับสนุน (INFJ)ประเภทตัวกลาง (INFP)
ประเภทสถาปนิก (INTJ)ประเภทนักตรรกศาสตร์ (INTP)
ประเภทผู้พิทักษ์ (ISFJ)ประเภทนักผจญภัย (ISFP)
ประเภทผู้จัดการ (ISTJ)ประเภทหลัก (ISTP)

การวินิจฉัย MBTI | แนะนำการจัดอันดับบุคลิกภาพ 16 ประเภท

การจัดอันดับบุคลิกภาพทั้ง 16 ประการของ MBTI
อันดับบุคลิกภาพไม่ดีมีการจัดอันดับบุคลิกภาพที่ดี
จัดอันดับสิ่งที่น่ากลัวเวลาโกรธความยากในการจัดอันดับการครองชีพ
อันดับสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดอันดับโรคจิต
อันดับความแข็งแกร่งทางจิตอันดับคนเหงา
การจัดอันดับตามธรรมชาติอันดับที่ไม่สามารถอ่านบรรยากาศได้
การจัดอันดับทักษะการสื่อสารการจัดอันดับที่เข้มแข็งเอาแต่ใจ
การจัดอันดับบุคลิกภาพที่น่าสนใจอันดับความนิยม

[คุ้มค่าเงิน] ทดลองใช้ฟรี

*เนื้อหานี้มีโปรโมชั่น*

เราได้คัดสรรบริการที่เป็นประโยชน์อย่างรอบคอบ เช่น โรงเรียนออนไลน์ฟรี การวินิจฉัยการแต่งงานฟรี และความช่วยเหลือในการเกษียณอายุ ซึ่งคุณจะพลาดหากไม่ได้ใช้

เรียนรู้จากวิศวกรที่กระตือรือร้นในราคา 0 เยน [Tech School Online]

นี่คือโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมที่คุณสามารถเรียนการเขียนโปรแกรมได้ฟรี (0 เยน)หลักสูตรและค่าเล่าเรียนทั้งหมดฟรี และหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ (ทางไกล)
*คุณสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น Java, HTML/CSS, SQL, Salesforce เป็นต้น

ตัวแทนการเกษียณอายุ Momuri | บริการตัวแทนการเกษียณอายุ

เราเป็นบริการตัวแทนการเกษียณอายุที่ช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อขอรับบริการตัวแทนการเกษียณอายุที่อธิบายข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น ชื่อทนายความที่กำกับดูแล สหภาพแรงงาน และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอื่นที่มีการบริหารจัดการเลอะเทอะไม่มี

Rapport Anchor | “การทดสอบความรู้สึกในการแต่งงาน” การวินิจฉัยออนไลน์ฟรี

เราจะวิเคราะห์คู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ จำลองคู่แต่งงานที่มีศักยภาพของคุณโดยป้อนคำถาม 25 ข้อและเงื่อนไขของคู่ของคุณ!

この記事を書いた人
性格MBTI

私たちは心理学と人間の心理に関する専門知識を有し、MBTI、エンジェルナンバー、夢占いなどの心理コンテンツを深く研究しています。サイトでは、これらのテーマに関する最新の研究と実践的な経験をもとに、皆様の自己理解と成長をサポートしています。信頼性の高い情報提供を重視し、皆様の心理的探求に役立つコンテンツを提供しています。ご質問やフィードバックはお気軽にお問い合わせください。

性格MBTIをフォローする
コラム(MBTI・性格診断・夢占い・その他)
性格MBTIをフォローする
性格MBTI
タイトルとURLをコピーしました